จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2561
เวลา 18:12:05 น.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดานด้วยวิธี
347 21
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2561
เวลา 15:12:47 น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไป
336 22
ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2561
เวลา 17:12:18 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
346 25
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:52 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
344 19
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2561
เวลา 15:02:57 น.
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง">