สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้คำขวัญ มหกรรมเมืองสมุนไพรสบายดีกินดีอยู่ดี 4.0 ระหว่างวันที่ 11- 15 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:11:29 น.
ผู้ชม 194 ครั้ง