โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 4 ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042-398 406

โทรสาร :042 -398 527

E-mail : hoshkhos@gmail.com

WebSite : www.hkhospital.go.th