จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2566
เวลา 11:06:29 น.
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๖
108 2
ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2566
เวลา 11:06:12 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารร้านค้าสวัสดิการ
103 1
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2566
เวลา 10:01:31 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 17 ม.ค.66
793 37
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 10:01:04 น.
ประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 23 ม.ค.66
789 11
ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2566
เวลา 10:01:27 น.
เอกสารประกาศผู้ชนะ การจ้างก่อสร้าง อาคาร IPD โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จำนวน 1 หลัง 26ม.ค.66
793 17
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2566
เวลา 10:01:29 น.
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้าง อาคาร IPD โร
800 19
ดาวน์โหลด
23 ม.ค. 2566
เวลา 10:01:06 น.
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
721 1
ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2566
เวลา 09:01:10 น.
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
735 2
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2566
เวลา 15:01:57 น.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
732 14
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2566
เวลา 15:01:37 น.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
721 4
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2565
เวลา 11:02:20 น.
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบลห้วย
735 0
21 ธ.ค. 2561
เวลา 18:12:05 น.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดานด้วยวิธี
732 26
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2561
เวลา 15:12:47 น.
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไป
723 32
ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2561
เวลา 17:12:18 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
717 37
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2561
เวลา 18:03:52 น.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
727 21
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2561
เวลา 15:02:57 น.
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง">