เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง ร่วมงานบุญกฐินประจำปี 2563 ของชาวตำบลห้วยเกิ้ง ณ วันโพธิ์นิมิต เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 22 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:10:09 น.
ผู้ชม 1155 ครั้ง