เว็บไซต์โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

เว็บไซต์โรงพยาบาลห้วยเกิ้งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของทางโรงพยาบาล กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ข่าวสารการรับสมัครงาน ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รับข่าวสาร 


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 11:02:29 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1185 ครั้ง